-   marynarka handlowa   -   statki   -   okręty   -   wraki   -   morze   -   marynarka wojenna   -
_____________________________________________________
-
FACTA NAUTICA -
dr Piotr Mierzejewski, hr. Calmont
OKRĘTY PODWODNE
ORP ORZEŁ   [II]
Podniesienie bandery na okręcie
.
     Miesięcznik MORZE w lutowym numerze z roku 1963 opublikował fotografię z ceremonii podniesienia bandery na
okręcie podwodnym
ORZEŁ.  Był to okręt podwodny projektu "613" (konstrukcja radziecka), zwanego w terminologii
NATO typem WHISKEY. Fotografii tej towarzyszył następujący tekst nieznanego autora:

     "30 grudnia 1962 r. w obecności wiceministra Obrony Narodowej generała broni Jerzego Bordziłowskiego,
dowódcy Marynarki Wojennej wiceadmirała Zdzisława Studzińskiego, przedstawicieli Marynarki Wojennej Związku
Radzieckiego i Polskiej Marynarki Wojennej oraz zaproszonych gości, nastąpiło uroczyste podniesienie polskiej
bandery wojennej na nowym okręcie podwodnym, przekazanym nam przez ZSRR."

     "Nowemu okrętowi nadano nazwę ORP "ORZEŁ", nawiązując tym samym do bahaterskiej tradycji Marynarki
Wojennej i sławnych czynów bojowych okrętu podwodnego o tej samej nazwie, który wsławił imię Polski i polskich
marynarzy w czasie II wojny światowej."

     "Przekazując załodze "ORŁA" życzenia Ministra Obrony Narodowej, Szef Sztabu Generalnego gen. Jerzy
Bordziłowski życzył im wszelkiej pomyślności w wykonywaniu codziennych zadań szkoleniowych oraz ciągłym
podnoszeniu gotowości i zdolności bojowej naszej Ludowej Marynarki Wojennej."

     "ORP "ORZEŁ" jest nowoczesnym okrętem odpowiadającym wszelkim wymaganiom współczesnej wojny. Okręt ten
otrzymaliśmy z pełnym wyposażeniem."