-   marynarka handlowa   -   statki   -   okręty   -   wraki   -   morze   -   marynarka wojenna   -
_____________________________________________________
-
FACTA NAUTICA -
dr Piotr Mierzejewski, hr. Calmont
OKRĘTY PODWODNE
U-26
U-Boot typu IA
_______________________________________________________
U-Boot U-26 na niemieckiej pocztówce. Zbiory autora.
The German submarine U-26. Old postcard. Author's collection.
U-26 był drugim i zarazem ostatnim reprezentantem nieudanego typu IA niemieckich okrętów podwodnych. Oba U-
Booty zbudowała stocznia
AG Weser, Bremen. Ceremonia wodowania U-26 miała miejsce 1 sierpnia 1935 roku.
Okręt wszedł do służby 6 maja 1936, zaś jego pierwszym dowódcą został
Kapitänleutnant Werner Hartmann.

W czasie hiszpańskiej wojny domowej, w okresie od sierpnia do września 1937, wraz z  innymi U-Bootami (m.in.
U-
14
, U-19, U-25, U-28, U-30, U-31 i U36) przebywał na wodach terytorialnych Hiszpanii, angażując się
najprawdopodobniej  w działania wojenne.

30 czerwca 1940 roku, w rejonie na południowy zachód od Irlandii, podczas ataku na konwój brytyjski, został
obrzucony bombami głębinowymi przez brytyjską korwetę HMS
GLADIOLUS. W wyniku tego ataku doznał
poważnych uszkodzeń. Nazajutrz, 1 lipca, został wypatrzony przez australijski wodnosamolot
Sunderland z 10.
eskadry RAAF i dwukrotnie obrzucony bombami głębinowymi. Wobec utraty możliwości zanurzenia okrętu, jego
dowódca, Heinz Scheringer, podjął decyzję o samozatopieniu. Całą załogę, 48 ludzi, podniósł z wody brytyjski
sloop
HMS
ROCHESTER.

U-26 w czasie II wojny światowej działał w składzie II flotylli U-Bootów. Odbył 6 patroli bojowych, w czasie
których zatopił 11 statków o łącznej pojemności 48 645 BRT, oraz uszkodził jeden statek (4 871 BRT) i jeden
okręt wojenny (530 ton).
U-Booty w Facta Nautica

U-1 | U-2 | U-3 | U-6 | U-11 | U-26 | U-27 | U-45 | U-155 | U-505 | U-534 | U-995 | U-1407 | U-2363 | U-2513 | UA | UB